Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

 

© 2017 Urszula Druzd-Niedźwiedź

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie bez zgody Właściciela praw grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.

Wszelkie treści, materiały, zdjęcia, formularze itp. (Materiały) zamieszczone na niniejszej stronie stanowią wyłączną własność Urszuli Druzd-Niedźwiedź (Właściciela praw). W szczególności Właścicielowi praw przysługują autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz know-how. W przypadku gdy Materiały są udostępniane na stronie nieodpłatnie, Właściciel praw udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z takich Materiałów w zakresie własnego użytku prywatnego, bez prawa udzielania dalszej licencji oraz bez prawa komercyjnego wykorzystania i jakiegokolwiek modyfikowania Materiałów.