Poznaj mnie

 

 

 

 

Urszula Druzd-Niedźwiedź – wspieram profesjonalistów i menedżerów w drodze zawodowej.

Od kiedy pamiętam, podążałam własną drogą zawodową, w zgodzie ze sobą, swoim potencjałem i wartościami.

Po kilkunastu latach pracy w  organizacjach międzynarodowych, gdzie pełniłam funkcje Dyrektora Personalnego, Członka Zarządu i Menedżera ds. Personalnych zdecydowałam się zmienić swoją ścieżkę zawodową. Ostatnie kilka lat to różne doświadczenia i praca w rolach Doradcy Zawodowego, Konsultanta Kariery, Wykładowcy, Eksperta HR, Trenera a także Przedsiębiorcy.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe z przeprowadzania procesów rekrutacji,  rozwoju i planowania ścieżek karier pracowników,  zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w organizacjach biznesowych.  Znam dobrze realia pracy w świecie biznesu, potrzeby pracodawców, sposoby prowadzenia rekrutacji i podejmowania decyzji rekrutacyjnych przez menedżerów, działy personalne i agencje doradztwa personalnegoMam doświadczenie w pracy z osobami indywidualnymi na różnych etapach ich drogi zawodowej.

Równocześnie wykorzystuję i stale rozwijam wiedzę merytoryczną, zdobytą w trakcie studiów i szkoleń z obszaru doradztwa zawodowego,  coachingu kariery i zarządzania personelem.

Proces zmiany pracy i projektowania swojej przyszłości zawodowej przechodziłam osobiście, znajdując lub tworząc sobie miejsce pracy,  jak najbardziej zgodne z moim potencjałem, potrzebami i możliwościami rynkowymi.

Tym, którzy podjęli decyzję o zmianie pracy i są na to gotowi, pomagam zaplanować i konsekwentnie realizować tę zmianę Więcej o mnie