Kwestionariusz – Czy jestem przygotowany na zmianę pracy

Pytania zawarte w tym kwestionariuszu pomogą Ci przeanalizować Twój poziom przygotowania do projektu zmiany pracy. Bądź ze sobą szczery (to sobie odpowiadasz na te pytania) i odpowiadaj spontanicznie, tak jak myślisz i czujesz.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, podlicz ilość udzielonych odpowiedzi „NIE” i zapoznaj się z moim komentarzem do Twoich wyników.

Odpowiedz na poniższe stwierdzenia „TAK” lub „NIE”.

1

Podjąłem świadomą decyzję o zmianie pracy.

Tak
Nie

2

Wiem, czego oczekuję od nowej pracy (stanowisko, zakres odpowiedzialności, branża, kultura organizacyjna, warunki pracy, środowisko, przełożony, spójność z moimi wartościami osobistymi itp.).

Tak
Nie

3

Wiem, co jest dla mnie ważne w życiu, i czego potrzebuję w pracy, żeby mieć poczucie sensu.

Tak
Nie

4

Znam swoje moje mocne i słabe strony (talenty, umiejętności, cechy osobowości, postawy).

Tak
Nie

5

Określiłem swoje cele zawodowe – stanowiska, charakter pracy i potencjalne miejsca pracy, które będą dla mnie najbardziej odpowiednie (zgodne z moimi potrzebami i predyspozycjami).

Tak
Nie

6

Mam strategię i plan, w jaki sposób będę poszukiwać nowych możliwości zawodowych.

Tak
Nie

7

Potrafię krótko i konkretnie przedstawić wartość, jaką mogę wnieść dla potencjalnego pracodawcy.

Tak
Nie

8

Wiem, jak inni postrzegają mój potencjał zawodowy i moja markę osobista na rynku pracy.

Tak
Nie

9

Znam różne metody wzmacniania swojej marki osobistej na rynku pracy i potrafię zaplanować je dla siebie w kontekście procesu zmiany pracy.

Tak
Nie

10

Mój profil na portalach zawodowych (linkedin, goldenline) w pełni przedstawia wartość, jaką mogę wnieść do firmy, moje umiejętności, doświadczenia, sukcesy, kwalifikacje, a także wspiera mój wizerunek profesjonalisty i menedżera.

Tak
Nie

11

Mam aktualne CV, które w pełni przedstawia moje doświadczenia, osiągnięcia, kwalifikacje zawodowe i mogę je wykorzystać do procesów rekrutacyjnych.

Tak
Nie

12

Umiem opracować swoje CV pod potrzeby konkretnego pracodawcy i oferty pracy.

Tak
Nie

13

Znam zasady wykorzystania listu motywacyjnego w procesach rekrutacji.

Tak
Nie

14

Znam różne metody poszukiwania nowych możliwości zawodowy i wiem, które będą najbardziej efektywne w moim przypadku.

Tak
Nie

15

Posiadam wiedzę oraz umiejętności, potrzebne do działania na jawnym i ukrytym rynku pracy, tak, aby te działania były jak najbardziej skuteczne.

Tak
Nie

16

Wiem, jak aktualnie pracodawcy prowadzą procesy rekrutacji i selekcji kandydatów i potrafię się odpowiednio przygotować.

Tak
Nie

17

Potrafię odpowiednio zaaplikować na ogłoszenie o pracę, tak aby mieć jak największe szanse na przejście przez pierwszy etap selekcji kandydatów.

Tak
Nie

18

Wiem, działają „słowa – klucze” w procesach selekcji i potrafię je odpowiednio dobrać do danego procesu rekrutacji.

Tak
Nie

19

Umiem odpowiednio zaprezentować swoją kandydaturę na rozmowie rekrutacyjnej i pokazać wartość, jaką mogę wnieść dla danego pracodawcy.

Tak
Nie

20

Mam wybrane odpowiednie osoby, z którymi podtrzymuje relacje zawodowe/osobiste, a które będą mogły mi udzielić referencji, jeśli będę tego potrzebować.

Tak
Nie

21

Mam zidentyfikowaną grupę osób z moich kontaktów zawodowych i osobistych, które będę mógł poprosić o pomoc w procesie zmiany pracy.

Tak
Nie

22

Wiem jak skutecznie wykorzystywać networking w procesie poszukiwania nowych możliwości zawodowych.

Tak
Nie

23

Wiem, co mnie może ograniczać i przeszkadzać mi w realizacji mojego projektu zmiany pracy.

Tak
Nie

24

Jestem osobą zdeterminowaną i konsekwentną. Potrafię realizować swój plan bez pomocy i wsparcia innych osób.

Tak
Nie

25

Wiem, jak się zorganizować (np. zmienić swój plan dnia/tygodnia), żeby znaleźć czas na projekt zmiany pracy.

Tak
Nie

26

Mam duże poczucie pewności siebie w kontekście poszukiwania nowych możliwości zawodowych i uczestnictwa w procesach rekrutacji.

Tak
Nie