Jak będziesz realizować program?

W programie otrzymujesz: 

4 moduły - etapy pracy,  planujące  i systematyzujące Twoją pracę nad zmianą,

Konsultacje indywidualne (między 10 a 16 godzin, w zależności od uzgodnionych potrzeb), w formie konsultacji osobistych, przez skype lub telefon.

indywidualny raport – „Mój potencjał zawodowy – oczami innych” – raport informacji zwrotnych od zaproszonych przez Ciebie osób, na temat Twojego potencjału zawodowego i postrzegania Cię przez innych ludzi (w opcji z programem „Feedback for you”).

materiały do pracy pomiędzy spotkaniami – kwestionariusze, ćwiczenia, teksty i i inne materiały zawierające przydatną wiedzę i informacje z obszaru poszukiwania i zmiany pracy oraz zarządzania karierą zawodową.

indywidualny kontakt mailowy z informacjami zwrotnymi dotyczącymi wykonywanych działań i ćwiczeń.

Podczas programu dostaniesz profesjonalne konsultacje, doradztwo, elementy coachingu (w razie potrzeby) jak również merytoryczną wiedzę z obszarów zmiany pracy.