Program jest dla profesjonalistów i menedżerów, którzy:

  • potrzebują nowych wyzwań, doświadczeń, nowego etapu w swoim życiu zawodowym,

  • chcą istotnie podnieść swój poziom satysfakcji zawodowej, czerpać więcej satysfakcji z charakteru pracy, miejsca pracy, wykonywanych obowiązków i warunków zatrudnienia,

  • zdecydowali się zmienić pracę i potrzebują wsparcia na różnych etapach etapach tego procesu,

  • są świadomi faktu, że skuteczna zmiana pracy to proces długofalowy i są gotowi poświęcić swój czas i zaangażowanie oraz zmienić dotychczasowe sposoby działania i myślenia w tym obszarze.