Czego dokonasz w programie?

 

Dzięki uczestnictwu w programie ZMIENIAM PRACĘ:

 

 Sprecyzujesz swoje najważniejsze oczekiwania w stosunku do nowej pracy,

 Poznasz lepiej Twój potencjał zawodowy - na bazie wybranych narzędzi i metod, dokonasz samooceny swojego potencjału zawodowego oraz dowiesz się, jak postrzegają Cię inni,

 Określisz swoje cele zawodowe, na podstawie sprecyzowanych oczekiwań i Twojego potencjału - jakiej pracy będziesz szukać,

 W sposób strategiczny i przemyślany zaplanujesz cały proces i przygotujesz się do odpowiedniego wyjścia na rynek pracy,

 Wzmocnisz wybrane elementy swojej marki osobistej do procesu zmiany pracy i odpowiedniego prezentowania swojej kandydatury potencjalnym pracodawcom,

 Zdobędziesz wiedzę na temat nowoczesnych metod i sposobów poszukiwania pracy, a następnie wybierzesz te, odpowiednie dla siebie oraz stworzysz plan działania,

 Poprzez wszystkie opisane działania, wzmocnisz swoje poczucie pewności siebie i gotowości do aktywnego poszukiwania nowych możliwości zawodowych,

 Poprzez wspólną pracę, otrzymasz merytoryczne, organizacyjne i emocjonalne wsparcie w realizowania swoich celów.

 Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenia, które pomogą Ci w procesach zmiany pracy w dalszej karierze zawodowej.